SÉRIA FLOW

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    Elektromagnetický prietokomer MD-EL

    Elektromagnetický prietokomer je vhodný na meranie takmer všetkých elektricky vodivých kvapalín, ako aj na meranie prietoku bahna, pasty a bahna.Predpokladom je, že merané médium musí mať aspoň nejakú minimálnu vodivosť.Teplota, tlak, viskozita a hustota nemajú žiadny vplyv na výsledky merania.

    Môže sa použiť aj na meranie korozívnych médií, pokiaľ je zvolený správny materiál výstelky potrubia a materiál elektród.Pevné častice v médiu neovplyvnia výsledky merania.

    Prietokomer a inteligentný prevodník tvoria kompletný prietokomer integrálne alebo samostatne.